Skip to main content

40 milijonov evrov novega kapitala za Perutnino Ptuj

KAPITALSKI PREMIK ZA NOVO RAZVOJNO OBDOBJE

Ptuj, 30. oktobra – Današnje nakazilo dokapitalizacijskih 40 milijonov evrov Slovenske industrije jekla Perutnini Ptuj predstavlja celovito uresničitev najpomembnejšega sklepa skupščine delničarjev Perutnine Ptuj, ki je zasedala zadnji dan letošnjega avgusta. Hkrati to predstavlja tudi enega od večjih kapitalskih premikov v slovenski živilski industriji in uresničitev dogovora Perutnine Ptuj s konzorcijem bank kreditodajalk.

Podvojena dokapitalizacijska vsota, in to dva meseca pred rokom, predstavlja na eni strani nedvoumno potrditev, da je Perutnina Ptuj med najboljšimi evropskimi perutninskimi koncerni z močno vpetostjo v mednarodni prostor. SIJ jo je prepoznal kot najboljšo poslovno priložnost za diverzifikacijo svoje dejavnosti.
Deluje namreč v dejavnosti, ki je po vseh kazalcih med najbolj perspektivnimi mesnopredelovalnimi panogami, popularnost uživanja perutninskega mesa in živil na njegovi osnovi pa je garant njenega nadaljnjega razvoja. 

»Z današnjim dnem je zaključen dokapitalizacijski postopek, ki bo Perutnini Ptuj omogočil tako dolžniško razbremenitev kakor tudi nov razvojni zagon. Dokapitalizacija s strani SIJ-a je na najboljši možni način potrdila naša več desetletna prizadevanja za razvoj Perutnine Ptuj in perutninske dejavnosti na mednarodni ravni. Naša razvojna strategija s tem ni samo potrjena, ampak je dobila novo priložnost za razvojni preboj in novo obdobje internacionalizacije. Na ta način smo pokazali, da tudi v Sloveniji zmoremo upravljati s perspektivnimi gospodarskimi sistemi v mesnopredelovalni branži,« je ob realizaciji najpomembnejše poslovne poteze za Perutnino Ptuj v zadnjih letih poudaril dr. Roman Glaser, predsednik uprave in generalni direktor Perutnine Ptuj.

Razvojni premik pa z današnjo dokapitalizacijo še ni zaključen. SIJ je namreč že napovedal objavo prevzmne namere in način nadaljnjega upravljanja svojega vstopa v perutninsko branžo.

Dodatne informacije

Dr. Roman Glaser, predsednik uprave in generalni direktor Perutnine Ptuj
tel.: +386 (0)2 749 0101
faks: +386 (0)2 749 0134
e-pošta: info@perutnina.eu
www.perutnina.com

Share this post