Skip to main content

Prve poteze pod okriljem novega strateškega lastnika Skupine PP

Srečanje uprave PP s PZP in delavskimi predstavništvi

Ptuj, 1. marec 2019 – Po vstopu Skupine MHP v strateško lastništvo Skupine Perutnina Ptuj se je nova uprava Perutnine Ptuj (PP)  - predsednik uprave Enver Šišić in člana uprave Yevheniy A. Dranov in mag. David Visenjak -  srečala z delavskimi predstavništvi in vodstvom ter upravnim odborom ptujske perutninarske zadruge (PZP) z namenom predstavitve načrtov nadaljnjega razvoja PP. Podana so bila jasna zagotovila o krepitvi obstoječega poslovnega modela ob intenzivnem investicijskem ciklu. Vlaganja bodo prvenstveno namenjena posodobitvam v proizvodnji, širjenju vzrejnih kapacitet v sodelovanju z zadrugo, krepitvi tržne pozicije prepoznavnih blagovnih znamk PP v regiji in širitvi na nove trge. Tudi v prihodnje si bodo v PP prizadevali omogočati priložnosti za ustvarjanje novih delovnih mest, stalno izboljševanje delovnih pogojev ter razvoj in motivacijo zaposlenih.

Perutninarska zadruga Ptuj je na srečanju z upravo PP dobila jasna zagotovila, da bo načrtovana rast proizvodnje potekala v okviru obstoječega poslovnega modela in nadaljnjim dobrim sodelovanjem z rejci. Ob tej priložnosti je vodstvo PP apeliralo na zadrugo v smislu širjenja baze rejcev, saj so potenciali za rast veliki.  Pri tem jih bo PP tudi v prihodnje podpirala, vstop novega strateškega lastnika iz panoge pa pomeni pozitivne učinke tudi na področju izmenjave izkušenj in strokovnih znanj. Na vprašanje glede morebitnega uvoza krme je bilo jasno povedano in zagotovljeno, da bodo v PP tudi v prihodnje uporabljali lokalno pridelane krmne mešanice, ki nastajajo v obratih PP.

Prve investicije na ravni Skupine PP bodo namenjene okoljsko odgovornim projektom in posodobitvam tehnološke opreme v proizvodnji s ciljem izboljšanja ekonomske učinkovitosti in delovnih pogojev. Prihodnje naložbe bodo omogočile nadgradnjo opreme in proizvodne tehnologije na vodilno raven v panogi, obnovo, modernizacijo in širitev vzrejnih kapacitet skupaj z rejci ter razvoj v skladu s smernicami trajnostnega delovanja.

Razlikovalno in konkurenčno prednost bodo v PP še naprej gradili na močnih in prepoznavnih blagovnih znamkah ter širitvijo naprednega načina reje (piščancem prijazna reja), kar jim odpira vrata tujih trgovskih verig na zahtevnih, predvsem zahodnoevropskih trgih. Zaupanje potrošnikov bodo tudi v prihodnje upravičevali z zagotavljanjem najvišje kakovosti, varnosti in sledljivosti vseh korakov na poti od njive do vilice, ki se odvijajo na domačih tleh v vseh štirih državah, kjer ima PP vertikalno organizirano proizvodnjo. To je v Sloveniji, na Hrvaškem, BiH in Srbiji.

***

Več informacij:

Anastasia Sobotiuk|0038 044 207 99 58 | a.sobotyuk@mhp.com.ua
Barbara Stopinšek | 00386 51 333 200 | barbara.stopinsek@perutnina.eu

Deli objavo