Skip to main content

V Perutnini Ptuj zaposlujejo nove sodelavce

Kljub nižjemu kazalniku gospodarske klime v februarju v primerjavi z letom poprej1, skupina Perutnina Ptuj nadaljuje pozitiven trend rasti poslovanja ter zaposluje nove sodelavce.

»Poslovno leto 2019 je bilo za skupino Perutnina Ptuj zelo uspešno, saj smo dosegli odlične rezultate, ki so poleg dobrega dela naših zaposlenih tudi odraz sinergij z novim lastnikom, Skupino MHP,« je povedal Enver Šišić, generalni direktor, in razložil, da so se lani osredotočili predvsem na poenotenje načina delovanja znotraj skupine Perutnina Ptuj in MHP ter delali na optimizaciji in dvigu tehnološke kakovosti proizvodnje. »Tukaj je bil tudi največji vpliv sinergij, ki so izboljšale naš finančni rezultat. Tako smo v letu 2019 za 7 odstotkov povečali prihodke od prodaje ter dosegli bistveno boljše rezultate poslovanja, kot smo jih načrtovali,« je razložil. Na krilih lanskoletnih rezultatov poslovanja so si v Perutnini zastavili ambiciozne načrte tudi za leto 2020. Načrtujejo 10-odsotno rast prihodkov na ravni skupine, kar pomeni, da bodo prvič v zgodovini presegli 300 milijonov evrov prihodkov od prodaje.

V skupini Perutnina Ptuj trenutno zaposlujejo nekaj več kot 3.700 sodelavcev v regiji, od tega več kot polovico v Sloveniji (1.865 zaposlenih). V regiji zaposlujejo največ še v Hrvaški, BiH in Srbiji, kjer imajo proizvodna podjetja. Načrtovana vlaganja v povečanje kapacitet v določenih obratih in poletna sezona, ki prinaša dodatno povečan obseg proizvodnje, pomenita potrebo po večjem številu delavcev. Zagotavljanje lokalnih virov od njive do vilice za Perutnino Ptuj pomeni tudi zaposlovanje domačega kadra, kar pa je velikokrat izziv, saj se na vseh proizvodnih lokacijah že srečujejo s pomanjkanjem kadra. Tudi v Sloveniji zaposlujejo v večini domači kader, le približno 10 odstotkov je tujcev, med katerimi jih je že tradicionalno največ iz BiH ter Hrvaške.

Med največjimi zaposlovalci v Podravju
Skupina Perutnina Ptuj spada med velika podjetja v Podravju, ki predstavljajo le 0,4 %2 vseh podravskih podjetij, je pa eden največjih zaposlovalcev na tem območju in trden steber gospodarske rasti. V Sloveniji trenutno iščejo približno 80 novih sodelavcev, od tega kar 50 na Ptuju, ki jih bodo zaposlili na različnih proizvodnih področjih v predelavi mesa, pakiranju izdelkov, vzreji piščancev, pridelave krmil in ostalih delih v logistiki. V luči trenutnih gospodarskih dogajanj v Ptujski občini v svoj kolektiv na Ptuju in v Čakovcu vabijo nove sodelavce, ki imajo dobre ročne spretnosti, spoštljiv odnos do sodelavcev ter željo po sodelovanju in timskem delu. Ponujajo jim delo za polni delovni čas v urejenim delovnem okolju, z rednim mesečnim plačilom, uvajanjem v delo in redno strokovno izobraževanje.

1Vir: www.stat.si
2
Vir: www.stajerskagz.si/izbrali-smo-najboljsa-podjetja-podravja-leta-2018-2/

Deli objavo