Skip to main content

V razvojni zasuk Perutnine Ptuj z novo lastniško strukturo

PESTRA SKUPŠČINA DELNIČARJEV PERUTNINE PTUJ, PREVLADALA PA JE MODROST  ODLOČANJA

Ptuj, 31.8.2015 – Delničarji Perutnine Ptuj, ki so se danes zbrali na 21. redni letni skupščini so tretjo točko dnevnega reda h kateri je bilo usmerjene največ pozornosti vse od skupščinskega sklica, zaključili hitro in z večinsko potrditvijo. Za povečanje osnovnega kapitala je namreč glasovalo 87,85 odstotkov prisotnih delničarjev z glasovalno pravico.  Ker je za tovrstno kapitalsko spremembo potrebnih vsaj 75 odstotkov glasov, je dokapitalizacija bila potrjena s prepričljivim odstotkom. Obsežni skupščinski sklep definira sicer serijo podrobnosti.  Med drugim izloča prednostno pravico obstoječih delničarjev, mandat za vpis novega kapitala pa daje Slovenski industriji jekla. Tako so sedaj vzpostavljeni vsi pogoji, da bo v naslednjih dveh mesecih ta koncern z vplačilom 40 milijonov evrov obsegajoče dokapitalizacije postal največji posamični delničar Perutnine Ptuj, ki bo na tej osnovi tudi pripravil prevzemno ponudbo. 
Na ta sklep je MDS z manj kot odstotkom pooblastil delničarjev napovedal možnost spodbojne tožbe in ničnosti tovrstnega sklepanja.

Sicer pa se je današnje skupščine delničarjev Perutnine Ptuj udeležilo  za 5.712.012 nosilcev delnic z glasovalno pravico, kar predstavlja 94,47 odstotkov kapitala z glasovalno pravico. 
V uvodnem delu poteka 21. skupščine delničarjev Perutnine Ptuj so se delničarji podrobno seznanili z letnim poročilom o poslovanju Perutnine Ptuj in Skupine Perutnina Ptuj v letu 2014. Koncern predstavlja osrednji mesnopredelovalni poslovni sistem v širši regiji, ki je na ravni delniške družbe v preteklem letu prigospodarili 144 milijonov evrov prihodkov od prodaje na konsolidirani ravni pa 257 milijonov evrov. To ji je omogočilo 13,78 milijona evrov doseženega EBITDA in skoraj 10-odstotno EBITDA maržo.  Na ravni Skupine Perutnina Ptuj je bilo ustvarjenega za 26,3 milijona  EBITDA, medtem ko je EBITDA marža znašala 9,56  odstotkov. Perutnina Ptuj je na tej osnovi ustvarila nekaj nad 8,3 milijona evrov dobička iz poslovanja in 4,7 milijona čistega dobička, medtem ko je na konsolidirani ravni Skupina Perutnina Ptuj ustvarila 14,3 milijona evrov dobička iz poslovanja. Ker takšni rezultati poslovanja, ki predstavljajo temelj letnega poročila Perutnine Ptuj in Skupine Perutnina Ptuj za leto 2014, uvrščajo to družbo med najuspešnejše perutninarje v Evropi, so se delničarji seznanili z revidiranim poročilom o poslovanju v preteklem poslovnem letu. Seznanili so se tudi z uskladitvami računovodskih izkazov za leto 2013 in podelili razrešnico za delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2014 s kart 71,46 odstotno večino prisotnih glasovalnih upravičencev. Tudi na osnovi revizijskega poročila neodvisne mednarodne revizijske družbe Deloitte revizija. Ta je namreč bila na današnji skupščini potrjena tudi za revidiranje poslovanja Perutnine Ptuj v poslovnem letu 2015 in to z 99,9  odstotki glasov delničarjev. 
O dopolnjeni točki KADa in MDS o nezaupnici upravi, so delničarji glasovali tako, da so jo zavrnili z 60,96  odstotki.

Dr. Roman Glaser, predsednik uprave in generalni direktor Perutnine Ptuj, ni skrival zadovoljstva nad skupščinsko potrditvijo dokapitalizacijskega postopka: »S tem je namreč izpolnjen eden od strateških pogojev konzorcija bank kreditodajalk Perutnini Ptuj, da do konca letošnjega leta izpeljemo dokapitalizacijo. Pričakovanja bankirjev smo namreč podvojili in namesto pričakovanih 20, se bo Perutnina Ptuj dokapitalizirala s 40 milijoni evrov. Tako je pokazala svoj izjemen gospodarski, prehranski in razvojni potencijal, nato pa tudi še končne odločitve obeh nadzornih svetov in lastnikov. Potrjeno gre torej za družbo, ki se ukvarja z najbolj strateško dejavnostjo za prihodnost, saj ima perutninarstvo že permanetne stopnje rasti potrošnje na globalni ravni. Z danes potrjeno dokapitalizacijo tako v letu, ko bomo obeležili 110 letnico našega delovanja, začenjamo  novo razvojno obdobje Perutnine Ptuj.«

Dodatne informacije

Dr. Roman Glaser, predsednik uprave in generalni direktor Perutnine Ptuj
tel.: +386 (0)2 749 0101
faks: +386 (0)2 749 0134
e-pošta: info@perutnina.si
www.perutnina.com

Deli objavo