Skip to main content

V skupini Perutnina Ptuj lani prodali za 257 milijonov evrov hrane

VEČ ŽIVIL Z VIŠJO DODANO VREDNOSTJO UTRJUJE TRŽNI POLOŽAJ PERUTNINE PTUJ V REGIJI

Ptuj, 16.3.2015 – Perutnina Ptuj je v drugo polovico marca vstopila z dvema pomembnima ločnicama. Za dolgoročni sporazum s konzorcijem bank kreditodajalk Perutnini Ptuj (MRA), sklenjen do leta 2020, je stopil v veljavo še zadnji odložni pogoj. To pomeni, da je družba oziroma celotna Skupina v novo poslovno obdobje stopila z izpolnjenimi pogoji za nadaljnji razvoj in utrjevanje tako na trgih, kjer ima vzpostavljene vertikalno organizirane reprodukcijske verige, kakor tudi na trgih, kjer se uveljavlja s prodajnimi aktivnostmi perutninskega mesa in živil na njegovi osnovi. Hkrati pa je nadzorni svet med obravnavo poslovnih končnih rezultatov za leto 2014 izrazil zadovoljstvo nad doseženimi prodajnimi številkami.

Čeprav je v širši regiji oziroma v državah, kjer Perutnina Ptuj ustvarja največ prihodkov, v preteklem letu prodaja življenjskih potrebščin nazadovala za 2,5 do 4,5 odstotkov, je največji pripravljalec perutninskih živil utrdil svoj poslovni položaj.  Leto 2014 je namreč predstavljalo močnejši preobrat k povečevanju prodaje živil z večjo dodano vrednostjo. To je odločilno pripomoglo k izboljšanju ekonomike poslovanja kot najpomembnejšega dejavnika izboljšanja poslovnega položaja Perutnine Ptuj. »Količinski parametri prodaje hrane naših blagovnih znamk so se sicer v povprečju nekoliko znižali, vendar pa je pospešeno prestrukturiranje k živilom z večjo dodano vrednostjo izboljšalo naš poslovni rezultat,« je danes izpostavil dr. Roman Glaser, predsednik uprave in generalni direktor Perutnine Ptuj. Dodal je, da so se v preteklem letu zaradi nerazumnega dumpinga na področju prodaje perutninskega mesa na nekaterih trgih zavestno odločili za zmanjšanje tovrstne ponudbe na trgovinskih policah. Zato pa je Perutnina Ptuj več pozornosti in aktivnosti namenila pozicioniranju živil z večjo dodano vrednostjo, kjer blagovne znamke Perutnina Ptuj, Poli in Jata predstavljajo zagotovilo izstopajoče kakovosti in drugih prednosti pred konkurenco. Tudi zato je Skupina Perutnina Ptuj v preteklem letu ustvarila za skoraj 257 milijonov evrov prihodkov od prodaje, matična družba pa dobrih 144 milijonov evrov. To ji je omogočilo 8,3 milijona evrov doseženega EBITDA in skoraj 10-odstotno EBITDA maržo. Na ravni Skupine Perutnina Ptuj pa je bilo ustvarjenega za 26,3 milijona EBITDA, medtem ko je EBITDA marža presegla deset odstotkov.

Tako je Skupina Perutnina Ptuj ustvarila tudi pomemben obseg dobička iz poslovanja, ki se je za preteklo poslovno leto ustavil pri številki 14,3 milijona evrov. V enakem času pa je delniška družba Perutnina Ptuj ustvarila nekaj nad 8,3 milijona evrov dobička iz poslovanja. S takšnim odrazom tekočega poslovanja Skupine, v kateri je zaposlenih nekaj več kot 3600 sodelavcev, Perutnina Ptuj vstopa še v proces revidiranja, ki ga bo v naslednjem obdobju opravila na skupščini potrjena neodvisna revizijska družba. 

Dodatne informacije

Dr. Roman Glaser, predsednik uprave in generalni direktor Perutnine Ptuj
tel.: +386 (0)2 749 0101
faks: +386 (0)2 749 0134
e-pošta: info@perutnina.eu
www.perutnina.com

Deli objavo