Odlična hrana nas združuje že 115 let
Zaposlitev
Odlična hrana nas združuje že 115 let
Zaposlitev
 

Ključ do uspeha vsakega podjetja so njegovi zaposleni.

V Skupini Perutnina Ptuj ustvarjamo varna delovna mesta za vse zaposlene, skrbimo za izobraževanja in njihov poklicni razvoj, spodbujamo zdrav način življenja ter primerno usklajevanje delovnih in družinskih obveznosti.

Če se želite pridružiti našemu kolektivu, pišite na e-poštni naslov zaposlovanje@perutnina.eu ali na naslov Perutnina Ptuj, Kadrovska služba – zaposlovanje, Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj.